VMAX | ODOO V13 - HD xem thông tin nhân viên và xem bảng lương

Views
245 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
353 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn