Các phần mềm Adobe đều có hỗ trợ các phím tắt giúp người dùng tiết kiệm thời gian, làm việc hiệu quả và thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn.

Bộ tổng hợp tất cả các phím tắt, các tổ hợp phím hữu ích trong quá trình sử dụng Photoshop dưới đây sẽ rất hữu ích cho bạn trong quá trình xử lý công việc. Cùng ghi chép và sử dụng nó thường xuyên nhé!


1. Các phím tắt hỗ trợ thao tác với FILE văn bản

SỬ DỤNG PHÍM TẮT NHANH

SỬ DỤNG CHUỘT

TÁC DỤNG

CTRL + N

New

Hỗ trợ tạo File mới

CTRL + O

Open

Mở File có sẵn trên máy tính

CTRL + ALT + O

Open As

Mở file từ Adobe Bridge

CTRL + P

Print

In ảnh

CTRL + ALT + S

Save a Copy

Lưu thêm 1 bản copy

CTRL + W

Close

Đóng File

CTRL + S

Save

Lưu File

CTRL + SHIFT + S

Save As

Lưu File với các dạng khác.

 

2. Các lệnh SELECT bạn cần nắm được

SỬ DỤNG PHÍM TẮT

SỬ DỤNG CHUỘT

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG

CTRL + A

All

Chọn tất cả, bôi đen tất cả

CTRL + F

Last Filter

Lặp lại Filter cuối cùng

CTRL + D

Deselect

Bỏ vùng chọn

CTRL + ALT + D

Feather

Mờ biên vùng chọn

CTRL + SHIFT + D

Reselect

Chọn lại vùng chọn

CTRL + SHIFT + I

Inverse

Nghịch đảo vùng chọn

CTRL + SHIFT + F

Fade

Chỉnh Opacity Brush

 

3. Thao tác với LAYER

SỬ DỤNG PHÍM TẮT

SỬ DỤNG CHUỘT

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG

CTRL + SHIFT + N

New > Layer

Tạo một Layer mới

CTRL + G

Group with Previous

Tạo nhóm Layer

CTRL + SHIFT + G

CTRL + SHIFT + G

Bỏ nhóm Layer

CTRL + J

New > Layer Via Copy

Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + J

New > Layer Via Cut

Cắt Layer

CTRL + SHIFT + ]

Arrange > Bring to Front

Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + SHIFT + [

Arrange > Send to Back

Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + ]

Arrange > Birng to Forward

Chuyển Layer lên trên

CTRL + [

Arrange > Send Backward

Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + E

Merge Down

Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E

Merge Visible

Ghép tất cả các Layer

 

4. Các phím tắt với nhóm IMAGE

SỬ DỤNG PHÍM TẮT

SỬ DỤNG CHUỘT

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG

CTRL + M

Ajust > Curves

Bảng Curves

CTRL + B

Ajust > Color Blance

Bảng Color Blance

CTRL + U

Ajust > Hue/Saturation

Bảng Hue/Saturation

CTRL + L

Ajust > Levels

Ajust > Levels

CTRL + I

Ajust > Invert

Bảng Invert

CTRL + SHIFT + L

Ajust > Auto Levels

Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L

Ajust > Auto Contrast

Tự động chỉnh Contrast

CTRL + SHIFT + U

Ajust > Desaturate

Bảng Desaturate

 

5. Sử dụng các phím tắt với nhóm lệnh EDIT

SỬ DỤNG PHÍM TẮT

SỬ DỤNG CHUỘT

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG

[

Zoom + Brush

Phóng to nét bút

]

Zoom - Brush

Thu nhỏ nét bút

CTRL + X

Cut

Cắt

CTRL + C

Copy

Copy (Sao chép)

CTRL + SHIFT + C

Copy Merged

Copy Merged

CTRL + Z

Undo

Trở lại bước vừa làm

CTRL + ALT + Z

Undo More

Trở lại nhiều bước

CTRL + V

Paste

Paste

CTRL + SHIFT + CTRL + V

Paste Into

Paste chồng lên

CTRL + T

Free Transform

Xoay hình / Chỉnh ti lệ

CTRL + SHIFT + T

Transform > Again

Làm lại bước Free Transform

 

6. Sử dụng phím tắt với VIEW

SỬ DỤNG PHÍM TẮT

SỬ DỤNG CHUỘT

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG

CTRL + Y

Preview>CMYK

Xem màu CMYK

CTRL + SHIFT + Y

Gamut Warning

Xem gam màu ngoài hệ CMYK

CTRL + 0

Fit on Screen

Xem hình tràn màn hình

CTRL + R

Show Rulers

Hiện tBình luận
Đăng nhập để gửi bình luận
Newsletter

Nhập email để nhận thông báo khi có bài viết mới