In offset hiện đang là xu hướng của ngành công nghiệp in ấn, trong in offset có rất nhiều điểm khác biệt so với in thường. Tuy nhiên, trong phậm vi bài viết này, Vmax xin đề cập tới khác biệt trong quy trình in tạo ra sự khác biệt chủ yếu đó là Thứ tự in chồng màu và ảnh hưởng của nó đến chất lượng in offset.

 

Thứ tự in chồng màu ảnh hưởng đến độ nhận mực và do vậy ảnh hưởng đến màu in ra.


 Có sự khác biệt khi in một màu lên giấy trắng với in màu đó lên một lớp mực in trước đã khô, hoặc in 2 hay 4 màu chồng lên nhau theo nguyên tắc ướt - chồng – khô hoặc ướt - chồng – ướt.

 Khi in ướt - chồng – khô (tức là in nhiều màu trên một máy một màu) và ướt - chồng – ướt, độ nhận mực có độ khác biệt ảnh hưởng đến kết quả in, đặt biệc đôi với ướt - chồng – ướt thì độ tách dính (tack) của mực in có vai trò rất quan trọng, nó giảm dần từ đơn vị đầu đến đơn vị cuối.

 

Phụ thuộc tính chất công việc in, lọai máy (một hay nhiều màu, tức là in ướt - chồng – khô, ướt - chồng - ướt) và hiệu quả màu sắc cần có mà thay đổi thứ tự chồng màu. Nếu ấn phẩm đã được in thử , cần phải canh thời gian đúng giống với thứ tự khi in thử.

 

Ở các nước có đến công nghiệp in phát triển, người ta đã đề ra biện pháp Tiêu chuẩn hóa-Quá trình in thử và in sản lượng được thực hiện theo một tiêu chuẩn qui định. Một thứ tự in chồng màu thống nhất ở tất cả các xí nghiệp in cho phép so sánh được chất lượng in ở các xí nghiệp khác nhau, đồng thời có thể đặt sản xuất mực có độ tách dính giảm dần theo tiêu chuẩn chồng màu tiêu chuẩn, tạo thuận lợi cho người thợ in.

 Thứ tự in chồng màu ảnh hưởng đến độ nhận mực và do vậy ảnh hưởng đến màu in ra.

Thứ tự in chồng màu ảnh hưởng đến độ nhận mực và do vậy ảnh hưởng đến màu in ra.


Thứ tự in chồng màu tiêu chuẩn được sử dụng phố biến ở các nước Châu Âu là:


- In 4 màu: ướt - chồng – ướt (máy nhiều màu)

Đen – Xanh - Đỏ magenta – Vàng.

In 2 màu: ướt - chồng – ướt và ướt - chồng – khô:

Xanh cyan - Đỏ magenta -> Đen - Vàng

- In 1 màu: ướt - chồng – khô:

Xanh cyan -> Đỏ magenta -> Vàng -> Đen.


Việt Nam chưa có thứ tự in chồng màu tiêu chuẩn trong in offset


Ở nước ta hiện nay, điều kiện sản xuất ở các xí nghiệp in có nhiều khác biệt, đặt biệt là chúng ta sử dụng nhiều loại mực in nhập từ nhiều nước khác nhau đến chưa thể có tiêu chuẩn quốc gia thống nhất. Hậu quả của việc đánh giá chất lượng in phụ thuộc chủ quan của người thợ, mỗi xí nghiệp và việc tranh cãi là tất nhiên, đặc biệt là về ảnh hưởng đến kết quả in của thứ tự in chồng màu.


Việt Nam chưa có thứ tự in chồng màu tiêu chuẩn trong in offset  

Việt Nam chưa có thứ tự in chồng màu tiêu chuẩn trong in offset 


Tuy nhiên, trước khi có tiêu chuẩn quốc gia thống nhất, chúng ta có thể thực hiện tiêu chuẩn hóa Thứ tự in chồng màu ở từng xí nghiệp (theo các tiêu chuẩn của xí nghiệp nước ngoài trước khi chúng ta nghiên cứu tìm ra tiêu chuẩn phù hợp cho mình). Doanh nghiệp có thể trao đổi với các Công ty vật tư in để đặt mua mực in tiêu chuẩn có các tính chất, đặc biệt là tính tách dính phù hợp với Thứ tự in chồng màu tiêu chuẩn của xí nghiệp mình. Làm được điều này chúng ta loại bỏ được một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng in để ổn định các yếu tố khác.


Tiêu chuẩn hóa phương pháp in chồng màu trong in offset là xu thế tất yếu, vì chỉ có như vậy chúng ta mới ổn định được chất lượng in. Các biện pháp tiêu chuẩn hóa ở các công đọan bình phim, phơi bản, in thử và in sản lượng tạo thuận lợi phối hợp các khâu, loại bỏ tối đa từ đầu các sơ sót để có chất lượng in cao ổn định. Ngay từ bây giờ chúng ra cần chuẩn bị các điều kiện để có thể tiến tới tiêu chuẩn hóa phương pháp in offset, trước hết là nâng cao trình độ hiểu biết về chất lượng, quản lý chất lượng và sử dụng kỹ thuật đo trong ngành in.

 

Nguồn: InternetBình luận
Đăng nhập để gửi bình luận
Newsletter

Nhập email để nhận thông báo khi có bài viết mới