Từ xa xưa đến nay, sách là nơi lưu trữ các thông tin, kiến thức được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Sách còn là kho tàng tri thức bất tận của nhân loại, chứa đựng những giá trị vật chất và tinh thần, chứa đựng những sự kiện, những suy nghĩ của con người.

Ngày nay, thói quen đọc sách ngày càng được phổ biến hơn nhưng vẫn chưa thật sự được lan tỏa rộng rãi. Tại Việt Nam, thói quen đọc sách đa phần chỉ dừng lại ở việc tra cứu online, tham khảo sơ bộ hay đọc theo “phong trào”, do đó mọi người cần nhận thức được việc đọc sách sẽ đem lại những bổ ích như thế nào đối với đời sống chúng ta.