Danh mục văn phòng phẩm cung cấp bởi công ty Vmax


Công ty văn phòng phẩm Vmax xin gửi đến quý khách hàng danh mục văn phòng phẩm đang được cung cấp bởi công ty. Các sản phẩm văn phòng phẩm đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà,... để cam kết chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng. Bên cạnh đó Vmax cũng liên tục có các chương trình ưu đãi với mức giá  hấp dẫn để đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí mua sắm văn phòng phẩm cho doanh nghiệp của bạn

Danh mục văn phòng phẩm của Vmax thường xuyên được cập nhật về sản phẩm cũng như mức giá để phù hợp với tình hình thị trường và để đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm của quý doanh nghiệp.

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM VMAX


Nhóm hàng GIẤY CÁC LOẠI

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Giấy cuộn A0 100gsm (tờ)

GI1-A0CUON100

Giấy in Excel A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL70

Giấy in Excel A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL80

Giấy in Excel A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL70

Giấy in Excel A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL80

Giấy in Excel A5 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL70

Giấy in Excel A5 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL80

Giấy in Double A A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA70

Giấy in Double A A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA80

Giấy in Double A A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA70

Giấy in Double A A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA80

Giấy in Paper One A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER70

Giấy in Paper One A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER80

Giấy in Paper One A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER70

Giấy in Paper One A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER80

Giấy in IK Plus A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU70

Giấy in IK Plus A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU80

Giấy in Idea A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA70G

Giấy in Idea A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA80G

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA41L

Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm (A4)

GI2-2LIENT297

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A4)

GI2-3LIEN210M

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA54L

Giấy in liên tục 3 liên 240x279mm (A4)

GI2-3LIEN240M

Giấy nhãn Tomy A5 - số 99 (10 tờ)

GI4-A5TOMY099

Giấy nhãn Tomy A5 - số 100 (10 tờ)

GI4-A5TOMY100

Giấy nhãn Tomy A5 - số 101 (10 tờ)

GI4-A5TOMY101

Giấy nhãn Tomy A5 - số 102 (10 tờ)

GI4-A5TOMY102

Giấy nhãn Tomy A5 - số 103 (10 tờ)

GI4-A5TOMY103

Giấy nhãn Tomy A5 - số 104 (10 tờ)

GI4-A5TOMY104

Giấy nhãn Tomy A5 - số 105 (10 tờ)

GI4-A5TOMY105

Giấy nhãn Tomy A5 - số 106 (10 tờ)

GI4-A5TOMY106

Giấy nhãn Tomy A5 - số 107 (10 tờ)

GI4-A5TOMY107

Giấy nhãn Tomy A5 - số 108 (10 tờ)

GI4-A5TOMY108

Giấy nhãn Tomy A5 - số 109 (10 tờ)

GI4-A5TOMY109

Giấy nhãn Tomy A5 - số 110 (10 tờ)

GI4-A5TOMY110

Giấy nhãn Tomy A5 - số 111 (10 tờ)

GI4-A5TOMY111

Giấy nhãn Tomy A5 - số 112 (10 tờ)

GI4-A5TOMY112

Giấy nhãn Tomy A5 - số 113 (10 tờ)

GI4-A5TOMY113

Giấy nhãn Tomy A5 - số 114 (10 tờ)

GI4-A5TOMY114

Giấy nhãn Tomy A5 - số 115 (10 tờ)

GI4-A5TOMY115

Giấy nhãn Tomy A5 - số 116 (10 tờ)

GI4-A5TOMY116

Giấy nhãn Tomy A5 - số 117 (10 tờ)

GI4-A5TOMY117

Giấy nhãn Tomy A5 - số 118 (10 tờ)

GI4-A5TOMY118

Giấy nhãn Tomy A5 - số 119 (10 tờ)

GI4-A5TOMY119

Giấy nhãn Tomy A5 - số 120 (10 tờ)

GI4-A5TOMY120

Giấy nhãn Tomy A5 - số 121 (10 tờ)

GI4-A5TOMY121

Giấy nhãn Tomy A5 - số 122 (10 tờ)

GI4-A5TOMY122

Giấy nhãn Tomy A5 - số 123 (10 tờ)

GI4-A5TOMY123

Giấy nhãn Tomy A5 - số 124 (10 tờ)

GI4-A5TOMY124

Giấy note Pronoti 1.5 x 2

GI3-PRONO3851

Giấy note Unicorn 76 x 76mm (100 tờ) (3X3)

GI3-NOTUNC3X3

Giấy note Unicorn 76 x 101mm (100 tờ) (3X4)

GI3-NOTUNC3X4

Giấy note Unicorn 76 x 126mm (100 tờ) (3X5)

GI3-NOTUNC3X5

Giấy note Post-It New Express 71 x 76mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X3

Giấy note Post-It New Express 76 x 101mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X4

Giấy note Post-It New Express 5 màu 20 x 76mm

GI3-PRONO5MAU

Giấy note Post-It phân trang nhựa mũi tên 5 màu 11 x 43mm

GI3-3MNHUA5MA

Giấy than xanh Horse A4 (100 tờ)

GI6-A4HORSEXA

Giấy than xanh G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARXA

Giấy than đen G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARDE

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ - Hồng

GI5-A4FORD70H

Giấy màu  Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ -Vàng

GI5-A4FORD70V

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-A3BIAMYXL

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - hồng

GI5-A3BIAMYHO

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - vàng

GI5-A3BIAMYVA

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Xanh biển

GI5-THOM160XB

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-THOM160XL

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Hồng

GI5-THOM160HO

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Vàng

GI5-THOM160VA

Giấy in Bãi Bằng ngà A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBAN60V

Giấy in Bãi Bằng trắng A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBANG60

Giấy in IK Plus A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3IKPLU70

Giấy in Accura A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4ACCUR70

Giấy in Supreme A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE70

Giấy in Supreme A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE80

Giấy in Quality A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI70

Giấy in Quality A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI80

Giấy note Pronoti phân trang nhựa mũi tên 5 màu 12 x 50mm

GI3-PRONHUA5M

Giấy note Post-It Sign Here 25 x 43mm

GI3-NOT3MSIGN

Giấy decal A4 210 x 297cm đế vàng trơn (100 tờ)

GI4-A4DECALVA

Giấy decal A4 210 x 297cm đế xanh nhám (100 tờ)

GI4-A4DECALXA

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Xanh biển

GI5-BIAMA3TLX

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Xanh lá

GI5-A3TL170XL

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Hồng

GI5-A3TL170HO

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Vàng

GI5-A3TL170VA

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Trắng

GI5-THOM160TR

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-A3SF180XL

Giấy bìa A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Hồng

GI5-A3SF180HO

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Vàng

GI5-A3SF180VA

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Trắng

GI5-A3SF180TR

Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt (100 tờ/xấp)

GI6-EP1MA4100

Giấy in ảnh 1 mặt A4 ĐL 180gsm (50 tờ)

GI6-DL1MA4180

Giấy in ảnh TNE A4 1 mặt 230gsm

GI6-TNE1DL230

Giấy niêm phong A4

GI6-NIEMPHONG

Giấy than 2 mặt A4 210 x 297cm (100 tờ)

GI6-A4THAN2M1

Giấy note Unicorn 2x3 inch

GI3-NOTUNC2X3Bình luận
Đăng nhập để gửi bình luận
Newsletter

Nhập email để nhận thông báo khi có bài viết mới